Loading...

Dřevobetonové stropy

Dřevobetonové stropy

Dřevobetonové stropy se dosud používaly zejména při zesilování stávajících stropů s dřevěnými stropními nosníky.

Velkou perspektivu však mají i v případě dřevobetonových stropů vícepodlažních dřevostaveb.

Dřevobetonové stropní konstrukce lze v současné době provádět různým způsobem. S betonovou deskou se nemusí spřahovat jen dřevěné nosníky z rostlého či lepeného dřeva , ale i desky z dřevěných lamel .

Spřažením betonové desky s dřevěnými nosníky nebo deskami pomocí různých spřahovacích prostředků lze výrazně zvýšit tuhost i únosnost stropní konstrukce .

U průmyslově vyráběných dřevostaveb vyvstal požadavek vyrábět stropy alespoň částečně prefabrikované, v lepším případě úplně prefabrikované, aby se vyloučil mokrý proces na stavbě, urychlila se celková doba montáže a tím se zefektivnil a zlevnil celý proces výstavby. Této problematice se dosud věnovala celosvětově jen malá pozornost a vzniklo jen několik málo použitelných technik .

Souběžně s vývojem stahovacího prostředku byla zpracována myšlenka pro vlastní aplikaci do kompozitního průřezu tak , aby byl splněn základní požadavek snadné a ekonomické průmyslové výroby. Podstata tohoto technického řešení spočívá ve spojení dvojice dřevěných nosníků z rostlého dřeva obdélníkového průřezu pomocí ocelových desek s oboustranně prolisovanými trny takovým způsobem, aby část z šířky ocelové desky přečnívala přes horní okraj dřevěných nosníků. Tento přesah je následně zalit směsí z hutného betonu, čímž vznikne kompozitní dřevobetonový průřez. Dimenze dřevěných nosníků a tloušťka betonové desky vychází ze statického a dynamického výpočtu konstrukce. Dimenze, počet ocelových desek a jejich umístění je po délce nosníků a výškové umístění desky v průřezu vychází ze statického a dynamického výpočtu konstrukce. K zalisování ocelových desek se používá speciální lisovací zařízení.

REFERENCE, chcete nás ohodnotit?

20
Přes 20 let zkušeností
60
60 měsíců záruka
100
100% kvalita poskytovaných služeb
100
100% spolehlivost